تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ارزش توحید

مثل الذین اتخذوا من دون الله أولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتاً و ان أوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوایعلمون؛(726) مثل کسانی که غیر از خدا را اولیای خود برگزیدند، مثل عنکبوت است که خانه‏ای برای خود انتخاب کرده؛ در حالی که سست ترین خانه‏های خانه‏ی عنکبوت است اگر می‏دانستند!