تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

موجبات جهل‏

امام هادی (علیه السلام): العجب صارف عن طلب العلم، داع الی الغمط و الجهل؛(1400) خودپسندی، آدمی را از دانش جویی باز می‏دارد و به ناسپاسی و نادانی فرا می‏خواند.