تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دستور به حسن معاشرت‏

امام رضا (علیه السلام): أجمل معاشرتک مع الصغیر و الکبیر؛(73) نشست و برخاست خود را با کوچک و بزرگ نیکوگردان.