تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ویژگیهای همسر خوب‏

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره اذا نظر الیها و تطیعه اذا أمرها و تحفظه اذا غاب عنها فی نفسها و ماله؛(234) برای یک مرد پس از قبول اسلام هیچ سودی بهتر و برتر از همسری با یک زن مسلمان درستکار نیست. زنی که مرد را با دیدن خود شادمان سازد، از دستورش اطاعت نماید و در غیاب شوهر، حافظ عفت خویش و اموال وی باشد.