تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

گناه خیانت در امانت‏

و ان کنتم علی سفر و لم تجدوا کاتباً فرهن مقبوضه فان أمن بعضکم بعضاً فلیود الذی اوتمن أمنته و لیتق الله ربه و لا تکتموا الشهده و من یکتمها فانه ءاثم قلبه و الله بما تعملون علیم؛(311) و اگر در سفر بودید، و نویسنده‏ای نیافتید، گروگان بگیرید! (گروگانی که در اختیار طلبکار قرار گیرد.) و اگر به یکدیگر اطمینان (کامل) داشته باشید، (گروگان لازم نیست، و) باید کسی که امین شمرده شده (و بدون گروگان، چیزی از دیگری گرفته)، امانت (و بدهی خود را بموقع) بپردازد؛ و از خدایی که پروردگار اوست. بپرهیزد! و شهادت را کتمان نکنید! و هر کس آن را کتمان کند، قلبش گناهکار است. و خداوند، به آنچه انجام می‏دهید، داناست.