تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

صله رحم امام صادق (علیه السلام)

حسن بن علی اصغر بن امام سجاد (علیه السلام) پسر عموی امام صادق (علیه السلام)، از دلاور مردان شجاع و پر صلابت بود، به طوری که به او رمح آل ابوطالب؛ نیزه خاندان ابوطالب می‏گفتند، و از آن جا که بینی پهن داشت، به حسن افطس معروف گردید، او در ماجرای قیام بر ضد منصور دوانیقی سومین طاغوت عباسی، پرچمدار آن قیام بود، و بر سر همین موضوع، کدورتی با امام صادق (علیه السلام) داشت، در حدی که یک بار با کارد پهن به امام صادق (علیه السلام) حمله کرد تا آن حضرت را بکشد. سالمه یکی از کنیزهای امام صادق (علیه السلام) می‏گوید: در آن هنگام که امام صادق (علیه السلام) در بستر شهادت قرار گرفت، در بالینش بودم و پرستاری می‏کردم، آن حضرت بی‏هوش شد، وقتی که به هوش آمد، به من فرمود: هفتاد دینار به حسن افطس بدهید و فلان مقدار و فلان مقدار و فلان مقدار را به فلان کس و فلان کس بپردازید. من به آن حضرت عرض کردم: آیا به مردی که با کارد پهن و تیز به شما حمله کرد و می‏خواست شما را بکشد، هفتاد دینار بدهیم؟! امام صادق (علیه السلام) فرمود: آیا نمی‏خواهی مشمول این آیه باشم که خداوند می‏فرماید: والذین یصلون ما أمر الله به أن یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب... أولئک لهم عقبی الدار؛ و آن‏ها که پیوندهایی را که خداوند به آن‏ها امر کرده است، برقرار می‏دارند و از پروردگارشان می‏ترسند و از بدی حساب بیم دارند... دارای عاقبت نیک در سرای آخرت خواهند بود(1998). سپس فرمود: آری ای سالمه! خداوند بهشت را آفرید و پاکیزه و خوشبو ساخت، به طوری که بوی خوش آن از فاصله دو هزار سال، به مشام انسان می‏رسد، ولی این بوی خوش به مشام دو نفر نمی‏رسد یکی قطع کننده رحم و خویشاوندی و دوم عاق والدین.(1999).