تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تقسیم زمان‏

امام رضا (علیه السلام): اجتهدوا أن یکون زمانکم أربع ساعات: ساعة منه لمناجاة الله و ساعة لأمر المعاش و ساعة لمعاشرة الاخوان و الثقات و الذین یعرفون عیوبکم و یخلصون لکم فی الباطن و ساعة تخلون فیها للذاتکم و بهذه الساعة تقدرون علی الثلاث ساعات؛(2128)
بکوشید که زمانتان را به چهار بخش تقسیم کنید: زمانی برای مناجات با خدا؛ زمانی برای تأمین معاش؛ زمانی برای معاشرت با برادران و معتمدانی که عیب‏هایتان را به شما می‏شناسانند و در دل شما را دوست دارند، و ساعتی برای کسب لذت‏های حلال با بخش چهارم توانایی انجام دادن سه بخش دیگر را به دست می‏آورید.