تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

علم مایه ارزش انسان‏

و لقد ءاتینا داود و سلیمن علماً و قالا الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین؛(2147) و ما به داوود و سلیمان، دانشی عظیم دادیم؛ و آنان گفتند: ستایش از آن خداوندی است که ما را بر بسیاری از بندگان مؤمنش برتری بخشید.