تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خدایا اهل بیت (علیهم السلام)

امام مهدی (علیه السلام): ان الله معنا، فلا فقة بنا الی غیره و الحق معنا فلن یوحشنا من قعد عنا؛(709) خدا با ما است و نیازمند دیگری نیستیم. حق با ما است و باکی نیست که کسی از ما روی بگرداند.