تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

عاقل واقعی‏

ان العاقل الذی لا یشغل الحلال شکره و لا یغلب الحرام صبره؛(2052) امام موسی بن جعفر (علیه السلام) می‏فرماید: عاقل کسی است که حلال، او را از سپاسگذاری باز ندارد و حرام بر صبرش چیره نشود.