تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دین آموزی جوان‏

امام باقر (علیه السلام): لو اتیت بشاب من شباب الشیعه لا یتفقه (فی الدین) لأدبته؛(1335) اگر جوان شیعه‏ای را نزد من بیاورند که علم (دین) نمی‏آموزد، او را تأدیب می‏کنم.