تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اعتدال در خلقت‏

امام صادق (علیه السلام): اعتبر بهذه الحر و البرد کیف یتعاوران العالم و یتصرفان، هذا التصرف فی الزیاده و النقصان و الاعتدال لاقامه هذه الأزمنه الأربعه من السنه و ما فیهما من المصالح؛(292) به گرما و سرما بنگر که چگونه چرخ نظام جهان را به گردش در می‏آورند و خود نیز در گردش‏اند. این گردش در فزونی و کاستی و اعتدال، برای برقرار ماندن فصل‏های سالم و مصالحی است که در آن دو است.