تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نیاز به معرفت‏

امام علی (علیه السلام): یا کمیل ما من حرکة الا و أنت محتاج فیها الی معرفة؛(2159) ای کمیل! هیچ کاری نیست مگر این که تو در آن نیازمند شناخت هستی.