تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اثر آرزوی دراز

عن علی بن عیسی رفعه قال فیما ناجی الله عزوجل به موسی (علیه السلام) یا موسی لا تطول فی الدینا أملک فیقسو قلبک و القاسی القلب منی بعید؛(96) علی بن عیسی حدیثی را به امام (علیه السلام) رسانده که فرموده‏اند: در مناجات خداوند عزوجل با موسی آمده است: ای موسی در این دنیا آرزوی دراز مکن که دلت سخت می‏شود و سخت دل از من دور است.