تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

هلاکت و استبداد رأی‏

الامام علی (علیه السلام): من استبد برأیه هلک، و من شاور الرجال شارکها فی عقولها؛(2392) هر که مستبد و خود رأی گردید به هلاکت رسید، و هر که با مردمان مشورت و رایزنی کرد خود را در خرد آنان شریک ساخت.