تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

توصیه به اخلاص‏

یک صبح زاخلاص بیا بر در ما برناید اگر کام تو از ما گله کن
ملا احمد نراقی‏