تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

انسان کامل‏

عمرو بن العاص، دو پسر داشت یکی به نام عبدالله و دیگری محمد. پسر دومی یعنی محمد، هم تیپ پدرش بود، اهل دنیا و دنیا پرست و ریاست طلب، و همیشه به پدر خود توصیه می‏نمود که هرگز به جانب حضرت علی (علیه السلام) نرو که از وی خیری نخواهی دید و در عوض از پیوستن و کمک به معاویه هیچ گاه کوتاهی مکن!
اما عبدالله، به عکس محمد، نجیب بود و هنگامی که پدرش عمرو با او مشورت می‏نمود، پدر را به جانب علی (علیه السلام) متوجه می‏نمود. عبدالله به جنبه‏های عبادی نیز تمایلی داشت. یکی روزی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در راه به او رسید و فرمودند: عبدالله! به من چنین خبر داده‏اند که تو شبها تا صبح عبادت می‏کنی و روزها را روزه می‏گیری؟ عرض کرد: بله یا رسول الله! درست همین طور است. حضرت فرمودند: ولی من چنین نیستم و قبول هم ندارم و این درست نیست.
انسان باید معتدل باشد، افراط و تفریط نکند، همه چیزش هماهنگ باشد، هم عبادتش به اندازه باشد، هم به کار و زندگی‏اش برسد، هم روابط اجتماعی‏اش را حفظ کند تا بشود انسان کامل.(293)