تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آداب سفر رفتن‏

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): حق علی المسلم اذا أراد سفراً أن یعلم اخوانه، و حق علی اخوانه اذا قدم أن یأتوه؛(70) هر گاه مسلمانی، قصد سفر نماید سزاوار است به برادران دینی خود اصلاح دهد، و برادران دینی او وظیفه است که هر گاه برادرشان از سفر بازگشت به دیدارش آیند.