تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بی ایمانی شخص بدگمان‏

لا ایمان مع سوءظن؛(1102) علی (علیه السلام) فرمودند: کسی که دچار بدگمانی است ایمان ندارد.