تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خریدار خر!

برخی از موثقین نقل نموده‏اند که: فردی جاهل و نادان به خدمت مرحوم شیخ انصاری (رحمه الله) - صاحب دو کتاب معروف رسائل و مکاسب - آمد و به جهت خرید الاغی طلب استخاره نمود. شیخ قرآن را گشود این آیه آمد: سنشد عضدک بأخیک؛(1410) به زودی بازوان تو را به وسیله برادرت محکم (و نیرومند) می‏کنیم. فرمود: خوب است الاغ را خریداری کن! شخصی که در محضر شیخ حاضر بود، خطاب به ایشان گفت: به چه مناسبت می‏فرمایید الاغ را خریداری نماید؟ فرمود: این مرد جاهل و نادان است و خداوند در قرآن فرموده: أم تحسب أن أکثرهم یسمعون أو یعقلون ان هم الا کالأنعام بل هم أضل سبیلا؛(1411) آیا گمان می‏بری بیشتر آنان می‏شنوند یا می‏فهمند؟ آنان فقط همچون چهار پایانند بلکه گمراه ترند. پس آدم جاهل و نادان در حقیقت برادر الاغ است!(1412)