تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

از موارد انصاف‏

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): من ولی من أمر المسلمین شیئاً فولی رجلا و هو یجد من هو أصلح للمسلمین منه فقد خان الله و رسوله؛(454) کسی که عهده‏دار یکی از امور مسلمانان شود و فردی را سرپرست کاری کند، با این که می‏تواند کسی را که برای مسلمانان بهتر از او باشد بیابد، به خدا و رسولش خیانت کرده است.