تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ملاک خشم و شادی‏

قال أبو عبدالله (علیه السلام) انما المؤمن الذی اذا غضب لم یخرجه غضبه من حق و اذا رضی لم یدخله رضاه فی باطل و اذا قدر لم یأخذ أکثر مماله؛(1871) راوی می‏گوید امام صادق (علیه السلام) فرمودند: همانا مؤمن کسی است که وقتی خشم گیرد، خشمش او را از حق خارج نکند و چون شاد شود، شادی‏اش او را به باطل نمی‏کشد و وقتی توانا شود بیشتر از آنچه مال اوست، برنگیرد.