تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نکات‏

خداوند در ما محبت آفریده است تا نسبت به کسانی که به ما خدمت می‏کنند نسبت به کسانی که کمالی دارند - خواه کمال جسمانی یا کمال عقلانی یا روانی و یا عاطفی - به ابراز علاقه و محبت بپردازیم. هنگامی که انسان احساس می‏کند در جایی کمالی و یا صاحب کمال یافت می‏شود، نسبت به آن کمال و صاحب کمال محبت پیدا می‏کند. علاوه بر آن در وجود انسان نقطه مقابل محبت، بغض و دشمنی قرار داده شده است. همان گونه که فطرت انسان بر این است که کسی را که به او خدمت می‏کند دوست بدارد، فطرتش نیز بر این است که کسی را که به او ضرر می‏زند، دشمن بدارد. البته ضررهای مادی دنیوی برای مؤمن اهمیتی ندارد. چون اصل دنیا برای او ارزشی ندارد. اما دشمنی که دین را از انسان بگیرد، دشمنی که سعادت ابدی را از انسان بگیرد، آیا قابل اغماض است؟ قرآن می‏فرماید: ان الشیطان لکم عدواً فاتخذوه عدواً(806) شیطان دشمن شماست، شما هم باید با او دشمنی کنید. با شیطان دیگر نمی‏شود لبخند زد و کنار آمد وگرنه انسان هم می‏شود شیطان، اگر باید با اولیای خدا دوستی کرد، با دشمنان خدا هم باید دشمنی کرد؟ این فطرت انسانی است و عامل تکامل و سعادت انسانی است.(807)
تولی و تبری دو اصل اساسی اسلام است، باید با حکومت عدل موافق و به حاکم عادل دل ببندید و از رژیم غیر اسلام و غیر اسلامی تبری کنید.(808)
ما در هر نماز، از خداوند می‏خواهیم که مانند غضب شدگان نباشیم. یعنی نه اهل تحریف آیات و نه اهل ربا و نه اهل فرار از جهاد در راه حق، و همچنین از گمراهان نباشیم، آنان که حق را رها کرده و به سراغ باطل می‏روند و در دین و باور خود غلو و افراط کرده و یا از هوی و هوس خود و یا دیگران پیروی می‏کنند.
تولی و تبری، دوستی با مؤمنان و دوری از کافران، لازمه ایمان است.
مسلمانان باید اهل تولی و تبری و موضع‏گیری باشند.
ایمان و تولی، نسبت به همه مقدسات لازم است.
اساس ایمان، تبری و تولی است.
میزان تولی و تبری، اطاعت از رسول خداست.
تولی نسبت به خداوند و تبری از غیر خداوند در کنار یکدیگر است.
تولی و تبری باید در کنار هم باشد. (تا انواع شرک را از خود دور نکنیم، یکتاپرست واقعی نمی‏شویم.)