تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نکات‏

امام (رحمه الله) انسانی بسیار عاقل، دوراندیش، حکیم، آدم شناس، تیزبین، حلیم، متین و آینده نگر بود که هر کدام از این صفات کافی بود که شخصی را در مرتبه‏ای والا جای دهد و احترام همگان را جلب کند. متانت و بردباری و حلم امام به گونه‏ای بود که اگر صد نفر در مجلسی سخنانی می‏گفتند که او آنها را قبول نداشت، تا لازم نمی‏دانست حرفی نمی‏زد و سکوت می‏کرد. در صورتیکه اگر در حضور آدم‏های معمولی کلمه‏ای گفته شود که بر خلاف عقیده آنها باشد، طوفانی در روحشان به وجود می‏آید که سریعا پاسخ بدهند.(1146)
در برابر رفتار تند کافران، حلم خود را از دست ندهیم.
انبیا، دلسوزترین رهبران جامعه بشری هستند، و با حلم و ناله و انابه، برای نجات مردم تلاش می‏کنند.
مدارا و حلم و حوصله، از صفات بارز مؤمنان است.
مسلمانان نباید در صبر و بردباری از کفار کمتر باشند.
تحمل عقاید خرافی و سخنان ناروا، برخاسته از حلم و بردباری خداست.