تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تعصب در مقابل حق، باعث سقوط ارزشهای انسانی‏

و لقد مکنهم فیما ان مکنکم فیه و جعلنا لهم سمعاً و أبصراً و أفئدة فما أغنی عنهم سمعهم و لا أبصرهم و لا أفئدتهم من شی‏ء اذ کانوا یجحدون بئایت الله و حاق بهم ما کانوابه یستهزءون؛(757) ما به آنها [قوم عاد ]قدرتی دادیم که به شما ندادیم، و برای آنان گوش و چشم و دل قرار دادیم؛ (اما به هنگام نزول عذاب) نه گوشها و چشمها و نه عقلهایشان برای آنان هیچ سودی نداشت، چرا که آیات خدا را انکار می‏کردند؛ و سرانجام آنچه را استهزا می‏کردند بر آنها وارد شد!