تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سبقت بر عمل به قرآن‏

قال الامام علی (علیه السلام): و الله الله فی القرآن لایسبقکم بالعمل به غیرکم؛(2272)
خدا را! خدا را! درباره قرآن مبادا دیگری بر شما پیشی گیرد در عمل به احکام آن.