تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بدترین انسانها

امام علی (علیه السلام): شرارکم المشاؤون بالنمیمة، المفرقون بین الأحبة؛(1769) بدترین شما سخن چینان و تفرقه اندازان میان دوستان‏اند.