تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اخلاق خوب محبوب خداوند

عن الصادق جعفر بن محمد (علیه السلام) أنه قال علیکم بمکارم الأخلاق فان الله عزوجل یحبها و ایاکم و مذام الأفعال فان الله عزوجل یبغضها؛(185) به مکارم اخلاق و خوبی‏های کریمانه متمسک شوید زیرا خداوند آنها را دوست می‏دارد و از عملهای زشت دوری کنید زیرا خداوند نسبت به آنها بغض دارد.