تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

فتنه بودن مال و اولاد

و اعلموا أنما أموالکم و أولادکم فتنة و أن الله عنده أجر عظیم؛(1486) و بدانید اموال و اولاد شما، وسیله آزمایش است؛ و (برای کسانی که از عهده امتحان بر آیند)، پاداش عظیمی نزد خداست!