تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ذکر از صفات اولی الالباب‏

ان فی خلق السموت و الأرض و اختلف الیل و النهار لایت لأولی الألبب الذین یذکرون الله قیماً و قعوداً و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السموت و الأرض ربنا ما خلقت هذا بطلا سبحنک فقنا عذاب النار؛(1513) مسلماً در آفرینش آسمانها و زمین، و آمد و رفت شب و روز، نشانه‏های (روشنی) برای خردمندان است. همانها که خدا را در حال ایستاده و نشسته، و آنگاه که بر پهلو خوابیده‏اند، یاد می‏کنند؛ و در اسرار آفرینش آسمانها و زمین می‏اندیشند؛ (و می‏گویند:) بار الها! اینها را بیهوده نیافریده‏ای! منزهی تو! ما را از عذاب آتش، نگاه دار!.