تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ارزش امر به معروف‏

لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من أمر بصدقه أو معروف أو اصلاح بین الناس و من بفعل ذلک ابتغاء مرضات الله فسوف نوتیه أجراً عظیماً؛(372) در بسیاری از سخنان در گوشی (و جلسات محرمانه) آنها، خیر و سودی نیست؛ مگر کسی که (به این وسیله،) امر به کمک به دیگران، یا کار نیک یا اصلاح در میان مردم کند؛ و هر کس برای خشنودی پروردگار چنین کند، پاداش بزرگی به او خواهیم داد.