تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نجات از جهنم در عرفه‏

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): ما من یوم أکثر یعتق الله فیه عبداً من النار من یوم عرفة؛(1368) خداوند در هیچ روزی به اندازه روز عرفه، بندگان را از آتش دوزخ نمی‏رهاند.