تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ازدیات عزت با انصاف‏

قال أمیرالمؤمنین (علیه السلام) فی کلام له ألا انه من ینصف الناس من نفسه لم یزده الله الا عزاً؛(451) امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرموده است: همانا هر کس با مردم به انصاف رفتار کند، خداوند عزتش را می‏افزاید.