تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تعصب فرعون به تجملات‏

غرور فرعون در برابر موسی (علیه السلام) به خاطر ثروت فرعون از طاغوت‏های بزرگ و سردمداران مقتدر جهان بود، حضرت موسی (علیه السلام) همراه برادرش هارون، به فرمان خدا نزد فرعون رفتند، تا او را به سوی حق دعوت کنند، موسی و هارون (علیه السلام) لباس ساده پشمین پوشیده بودند و در دست هر کدام عصایی بود، با فرعون به گفتگو پرداختند، حتی به او گفتند، اگر تسلیم فرمان خدا شود، حکومت و ملکش، باقر خواهد ماند، و عزت و شوکتش دوام می‏یابد. فرعون به قدری مغرور بود که گفت: آیا از این دو نفر تعجب نمی‏کنید، که با من شرط می‏کنند که بقای شاهی و دوام ریاستم بستگی به خواسته آنها دارد، در حالی که فقر و بیچارگی از سر و وضعشان دیده می‏شود، اگر راست می‏گویند چرا دست بندهایی از طلا به آن‏ها داده نشده است؟ امام علی (علیه السلام) فرمود: فرعون به خاطر بزرگ شمردن طلا و انباشتن آن و به خاطر کوچک شمردن لباس پشمینه و پوشیدن آن، این گفتار (مغرورانه) را گفت(773).