تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

پیمان و بیعت‏های دینی مسئولیت آور است‏

و لقد کانوا عهدوا الله من قبل لایولون الأدبار و کان عهد الله مسئولا؛(2083) (در حالی که) آنان قبل از این با خدا عهد کرده بودند که پشت به دشمن نکنند؛ و عهد الهی مورد سؤال قرار خواهد گرفت (و در برابر آن مسؤولند)!