تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

احسان در نامه عمل‏

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): من أماط عن طریق المسلمین ما یؤذیهم، کتب الله له أجر قراءه اربعماءه آیه کل حرف منها بعشر حسنات؛(123) هر کس چیز آزار دهنده‏ای را از راه مسلمانان بردارد، خداوند پاداش قرائت چهارصد آیه را، که برای هر آیه ده حسنه است، در نامه اعمال او می‏نویسد.