تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

با نبود آخرت، آفرینش عبث است!

أفحسبتم أنما خلقناکم عبثاً و أنکم الینا لا ترجعون؛(37) آیا گمان کردید شما را بیهوده آفریده‏ایم، و به سوی ما باز نمی‏گردید؟