تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

رهایی از دوزخ‏

علی (علیه السلام) طول القنوت و السجود ینجی من عذاب النار؛(1370) طولانی کردن ذکر قنوت و سجود در نماز انسان را از عذاب دوزخ رهائی می‏بخشد.