تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مرز اعتدال‏

قال الامام الحسن عسکری (علیه السلام): و للا قتصاد مقداراً فان زاد علیه فهو بخل؛(291) اعتدال و صرفه جوئی در مصرف مال، اندازه‏ای دارد که اگر از آن بیشتر شود بخل است.