تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

منع دوستی با دنیا پرستان‏

فأعرض عن من تولی عن ذکرنا و لم یرد الا الحیوة الدنیا؛(1605) حال که چنین است از کسی که از یاد ما روی می‏گرداند و جز زندگی مادی دنیا را نمی‏طلبد، اعراض کن!