تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تعدد شیاطین‏

و کذلک جعلنا لکل نبی عدوا شیطین الانس و الجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غروراً ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم و ما یفترون و لتصغی الیه أفئدة الذین لا یؤمنون بالاخرة و لیرضوه و لیقترفوا ما هم مقترفون؛(1887) اینچنین در برابر هر پیامبری، دشمنی از شیاطین انس و جن قرار دادیم؛ آنها بطور سری (و درگوشی) سخنان فریبنده و بی‏اساس (برای اغفال مردم) به یکدیگر می‏گفتند؛ و اگر پروردگارت می‏خواست، چنین نمی‏کردند؛ (و می‏توانست جلو آنها را بگیرد؛ ولی اجبار سودی ندارد.) بنابراین، آنها و تهمتهایشان را به حال خود واگذار! نتیجه (وسوسه‏های شیطان و تبلیغات شیطان صفتان) این خواهد شد که دلهای منکران قیامت، به آنها متمایل گردد؛ و به آن راضی شوند؛ و هر گناهی که بخواهند، انجام دهند!.