تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

عبادت مانع از غفلت انسان‏

و اذکر ربک فی نفسک تضرعاً و خیفة و دون الجهر من القول بالغدو و الآصال و لا تکن من الغافلین؛(2115) پروردگارت را در دل خود، از روی تضرع و خوف، آهسته و آرام، صبحگاهان و شامگاهان، یاد کن؛ و از غافلان مباش!