تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خرج در راه معصیت‏

... و اعلم أنه من لم ینفق فی طاعة الله ابتلی بأن ینفق فی معصیة الله عزوجل و من لم یمش فی حاجة ولی الله ابتلی بأن یمشی فی حاجة عدوالله عزوجل؛(2021) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: بدان که هر کس در راه اطاعت خدا خرج نکند، به خرج کردن در راه معصیت خدا گرفتار می‏شود و هر کس در راه انجام نیاز دوست خدا گام بر ندارد به تلاش در راه تأمین نیاز دشمن خدا گرفتار می‏شود.