تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آوردن وسیله نزد خداوند

یأیهاالذین ءامنوا اتقوالله و ابتغواالیه الوسیلة و جهدوافی سبیله لعلکم تفلحون؛(698) ای کسانی که ایمان آورده‏اید! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید! و وسیله‏ای برای تقرب به او بجوئید! و در راه او جهاد کنید، باشد که رستگار شوید!