تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نگاهداری خدا از صدقه‏

عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث قال ان الله لم یخلق شیئاً الا و له خازن یخزنه الا الصدیقه فان الرب یلیها بنفسه و کان أبی اذا تصدق بشی‏ء وضعه فی ید السائل ثم ارتده منه فقبله و شمه ثم رده فی ید السائل؛(2014) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: خدای تعالی خلق نفرمود چیزی را مگر آنکه از برای او نگاهبانی است که او را نگاهداری کند، مگر صدقه را که خدای تعالی نگاهداری آن را خود فرماید و پدرم وقتی صدقه می‏داد، آن را به دست سائل می‏گذاشت و بعد از او پس می‏گرفت و می‏بوسید و می‏بوئید و پس از آن به سائل رد می‏فرمود.