تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دروغ و عقل‏

امام کاظم (علیه السلام): ان العاقل لا یکذب و ان کان فیه هواه:(1458) خردمند دروغ نمی‏گوید، اگر چه میل او در آن باشد.