تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

فقر و نام‏

امام کاظم (علیه السلام): لا یدخل الفقر بیتا فیه اسم محمد أو أحمد أو علی أو الحسن أو الحسین أو جعفر أو طالب أو عبدالله أو فاطمه من النساء(2244) فقر وارد خانه‏ای نمی‏شود که در آن خانه نام محمد، أحمد، علی، حسن، حسین، جعفر، طالب، عبدالله یا فاطمه، از نام‏های زنان، باشد.