تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

با قرآن چه کردید؟

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) أنا أول وافد علی العزیز الجبار یوم القیامه و کتابه و أهل بیتی ثم أمتی ثم أسألهم ما فعلتم بکتاب الله و بأهل بیتی؛(2267) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: من و قرآن و اهل بیتم در روز قیامت نخستین وارد شدگان بر خداوند شکست‏ناپذیر جبار هستیم و سپس امتم هستند و سپس من از آنان می‏پرسم که با کتاب خدا و خاندان من چه کردید.