تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

جایگاه ایثار

و اذا أذقنا الناس رحمه فرحوابها و ان تصبهم سیئه بما قدمت أیدیهم اذا هم یقنطون أو لم یروا أن الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذلک لایات لقوم یؤمون فات ذاالقربی حقه و المسکین و ابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجه الله و أولئک هم المفلحون؛(520) و هنگامی که رحمتی به مردم بچشانیم، از آن خوشحال می‏شوند؛ و هر گاه رنج و مصیبتی بخاطر اعمالی که انجام داده‏اند به آنان رسد، ناگهان مأیوس می‏شوند! آیا ندیدند که خداوند روزی را برای هر کس بخواهد گسترده یا تنگ می‏سازد؟! در این نشانهایی است برای گروهی که ایمان می‏آورند. پس حق نزدیکان و مسکینان و در راه ماندگان را ادا کن! این برای آنها که رضای خدا را می‏طلبند بهتر است، و چنین کسانی رستگارانند.