تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نقش امید

و من الأعراب من یتخذ ما ینفق مغرماً و یتربص بکم الدوائر علیهم دائره السوء و الله سمیع علیم و من الأعراب من یؤمن بالله و الیوم الاخر و یتخذ ما ینفق قربات عندالله و صلوات الرسول ألاانهاقربه لهم سید خلهم الله فی رحمته ان الله غفور رحیم؛(412) گروهی از (این) اعراب بادیه نشین، چیزی را که (در راه خدا) انفاق می‏کنند، غرامت محسوب می‏دارند و انتظار حوادث دردناکی برای شما می‏کشند حوادث دردناک برای خود آنهاست و خداوند شنوا و داناست گروهی (دیگر) از عربهای بادیه نشین، به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند و آنچه را انفاق می‏کنند، مایه تقرب به خدا، و دعای پیامبر می‏دانند آگاه باشید اینها مایه تقرب آنهاست! خداوند بزودی آنان را در رحمت خود وارد خواهد ساخت به یقین، خداوند آمرزنده و مهربان است!